Burn-out, een breder perspectief

Bij Namo Coaching gaan we uit van natuurlijke goedheid, oneindige kracht en innerlijke wijsheid. Door stil te staan en ons op een liefdevolle manier te verbinden met onszelf keren we terug naar een staat van balans tussen lichaam, geest én omgeving. 

Hiervoor is het nodig om disfunctionele patronen te transformeren en het leven naar onze innerlijke waarde in te richten.

Werkelijk durven kijken naar onszelf kan soms een grote uitdaging zijn en hoef je niet alleen te doen. Door positief uit te reiken naar je omgeving kan een steunsysteem gecreëerd worden die een bijdrage levert aan jouw gezondheid en geluk. Wanneer jij in je kracht staat is dat natuurlijk goed voor iedereen.

Dat is waar Namo Coaching voor staat.

Namo staat voor een bevorderende verbinding met jezelf en je omgeving. Bevordering op het gebied van geluk, gezondheid en arbeid.

Volgens de DSM-5 vallen overspanning en burn-out onder een aanpassingsstoornis. Een aanpassingsstoornis wordt hierbij gedefinieerd als emotionele en gedragsmatige symptomen die binnen drie maanden ontstaan als reactie op een aanwijsbare stressor. Hierbij moet het lijden ernstiger zijn dan op basis van de ernst en intensiteit van de stressor verwacht kan worden en moeten de symptomen leiden tot duidelijke beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. 

Burn-out en en het ervaren lijden, oorzaak of gevolg?

Psycholoog en auteur Martin Appelo omschrijft lijden als een negatief gevoel (pijn, ellende, smart) meestal veroorzaakt door omstandigheden en soms door iemand zelf veroorzaakt) dat het gevolg is van een (lichamelijke, psychische of materiële) toestand die anders is dan hij volgens de betreffende persoon zou moeten zijn. 

Hierbij wordt de oorzaak van lijden dus met name buiten onszelf gelegd, waarbij het veranderen van deze externe factoren een groot deel van de oplossing behelst. Daarnaast staat het creëren van een sterkere identiteit of “ik” vaak centraal in een westerse behandeling. 

In het eeuwenoude Boeddhisme is dit anders. 

Lijden wordt hier gedefinieerd als het krijgen van iets dat je niet wilt of het niet krijgen van hetgeen dat je wél wilt. 

Er zijn mensen die pijn heerlijk vinden en lijden wanneer ze chocolade eten, wat voor vele mensen niet voor te stellen is. 

Lijden is alleen lijden als je er onder lijdt en is dus per definitie onplezierig. 

Volgens het Boeddhisme zit de oorzaak van lijden altijd in ons zelf…

It’s all in the eyes of the beholder. 

Dit is vaak erg confronterend en lastig om te erkennen omdat dit betekent dat je verantwoordelijkheid zal moeten nemen om het lijden te veranderen. Het positieve aan dat het lijden veroorzaakt wordt door onszelf is dat we het überhaupt kunnen veranderen.

Bij het ervaren van een burnout kan het dus heel verleidelijk en in zekere zin begrijpelijk zijn om de oorzaak hiervan ook buiten ons zelf te zoeken. Het is de werkgever, de (snelheid van de) maatschappij, die ene collega of leidinggevende, de targets of hoge werkdruk, het gebrek aan waardering. Dit wil overigens niet zeggen dat deze factoren geen invloed op ons hebben. Echter, wanneer wij deze invloeden oorzakelijk maken aan ons lijden dan creëren we een ervaring van machteloosheid en zullen we als gevolg daarvan geen of in mindere mate aanspraak maken op ons eigen vermogen om dit te veranderen. Want het ligt immers buiten onszelf, toch?

Perspectief

Alles is perspectief. En perspectief kan veranderen. Ons perspectief of subjectieve waarheid wordt gecreëerd door alles wat we voor het huidige moment hebben herhaald. Ons denken is dus essentieel in relatie tot ons perspectief.  

Negatief denken is de oorzaak van lijden en heeft daarmee een grote impact op zowel onze lichamelijke als geestelijke gezondheid, mate van spanning, gevoelens, werk, omgeving en natuurlijk onze relaties. 

Negatieve denken kan hierbij onderverdeeld worden in verschillende categorieën.

Aversie of verzet, wat uitingen kan hebben in boosheid en jaloezie.

Vastklampen, wat uitingen kan hebben in hebzucht 

Negeren/ onwetendheid van wie we werkelijk zijn, oorzaak en gevolg en onze ware natuur, wat in de kern het hoofdprobleem is van al ons lijden.

Een burn-out is niet de oorzaak van het probleem maar een uiting ervan. 

Oorzaken liggen vaak meer op gebied van langdurig negeren van onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, het uit het oog verliezen wat werkelijk belangrijk is, het streven naar of vastklampen aan onrealistische of te hoge verwachtingen van onszelf of onze omgeving, een disbalans tussen activiteiten en ontspanning, inadequate zelfzorg, het langdurig opbouwen van frustratie en spanning, het verliezen van je kracht en passies en zo zijn er nog veel meer. 

Bewust zijn/ worden, liefdevol contact leren maken met jezelf, je kracht en je omgeving, leren overgeven aan wat is en het loslaten van negatief denken zorgen uiteindelijk voor herstel van gezondheid en geluk.

Dit klinkt gemakkelijk maar is een grote uitdaging wanneer we vast zitten in onze eigen wereld. Je hoeft het daarom niet alleen te doen. 

NAMO Coaching

Namo Coaching is er voor jou om je te begeleiden in dit transformatieproces. Namo Coaching pakt burn-out dus aan bij de kern. 

Transformatie door middel van mediteren en mindfulness staan centraal bij Namo Coaching. Mindfulness en meditatie zijn effectieve vormen van verbinden en hebben vele voordelen waaronder een staat van ontspanning en zorgt het voor het versterken van de kracht van de geest, waardoor deze stabieler wordt. Als gevolg daarvan kunnen we ons gemakkelijker focussen op wat belangrijk voor ons is, zetten we ons herstellend vermogen aan en zorgt het voor meer dankbaarheid en geluk. Door dagelijkse beoefening kunnen we op een relatief snelle en positieve manier transformeren en verwezenlijken wat werkelijk belangrijk voor ons is.

Een positieve verbinding is dé weg naar gezondheid en geluk.